INFORMUJEMY !!!

 Miejsko-Gminny Dom Kultury Biblioteka Publiczna w Otmuchowie
w okresie wakacyjnym lipiec-sierpień

czynne
w poniedziałki
8.00 - 16.00
od wtorku do piątku

w godzinach 7.00 – 15.00

Kontakt z instytucją możliwy w formie telefonicznej lub e-mailowej
Tel. 77 431 50 27 // mgdk@otmuchow.pl

 


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /mgdk/templates/mgdk/functions.php on line 194

Aktualności

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty w w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro dot.: Sprzedaż i dostawa 27 szt. kuchenek mikrofalowych w ramach zadania „Wielkanocne Smaki Naszym Kulinarnym Dziedzictwem” które jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informacja

Miejsko - Gminny Dom Kultury w Otmuchowie informuje, że Teatrzyk pt. "Wilk i Zając" z dnia 17.01.2018 tj.  środa  kino Podzamcze , z powodu choroby aktorów, został przeniesiony na dzień 18.01.2018 tj. czwartek na godz 13:00 - kino Podzamcze. Bezpośrednio po przedstawieniu o godz. 14.00 będzie wyświetlona bajka pt. "Bolek i Lolek" - "Morska wyprawa".
Pozostałe godziny i terminy zajęć pozostają bez zmian.
Za utrudnienia przepraszamy .

 

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Miejsko – Gminny Dom Kultury. Biblioteka Publiczna w Otmuchowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.mgdk.otmuchow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej strony internetowej i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej 2010.01.22

Data ostatniej istotnej aktualizacji 2020.09.23

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r., o dostępności cyfrowej strony internetowej i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych:

 • Zawartość nie wyświetla się i nie działa tak samo w każdej orientacji ekranu (pionowej/poziomej);
 • Część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego;
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiatury. Większość rozwiązań technicznych strony jest oparta o schematy wykonane przed 2018 r., które mogą generować potencjalne problemy z dostępnością niektórych elementów strony.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono 2020-09-18. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemu z dostępnością prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mirosław Budnik Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Kontaktować się można także dzwoniąc pod numer tel. 774315027. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

INFORMACJA NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do Rzecznika Praw Obywatelskich : https://www.rpo.gov.pl/

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Miejsko – Gminny Dom Kultury. Biblioteka Publiczna w Otmuchowie, ul. Szkolna 2
48 – 385 Otmuchów  do obsługi użytkowników niepełnosprawnych i przystosowanie księgozbioru.

BUDYNEK

 • Budynek 3-kondygnacyjny z jednym wejściem od ul. Szkolnej 2
 • Miejsko – Gminny Dom Kultury. Biblioteka Publiczna w Otmuchowie mieści się na 1 piętrze budynku, do którego prowadzą schody
 • Wysokość regałów oraz duży odstęp pomiędzy regałami zapewniają swobodę przemieszczania się osoby niepełnosprawnej.
 • Na parterze budynku znajduje się toaleta.
 • Obsługą czytelników na wózkach inwalidzkich i niepełnosprawnych zajmuje się bibliotekarz, który przynosi potrzebne książki.
 • Przed budynkiem zamontowany jest dzwonek dla osób niepełnosprawnych.
 • Bezpośrednio przed wejściem budynku wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma windy.
 • W budynki nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

KSIĘGOZBIÓR

 • Biblioteka posiada zbiór audiobooków.
 • Biblioteka nie jest wyposażona w czytaki.

FILIE OTMUCHOWSKIEJ  BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ:

FILIA KAŁKÓW

48-364 Kałków

e-mil: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: 77 435 63 91

Godziny otwarcia

Poniedziałek – Piątek  8:00 – 16:00

Placówka umożliwia wjazd do budynku osobom niepełnosprawnym.

FILIA BUKÓW

48-385 Otmuchów

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: 77 435 63 91

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 13:00 – 16:00

Czwartek  8:00 – 13:00

FILIA MACIEJOWICE

483-85 Otmuchów

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: 77 431 50 27

Godziny otwarcia:

Środa 12:00 – 17:00

Piątek 15:00 – 17:00

W żadnej z placówek nie ma toalet z dostępem dla osób z niepełnosprawnością ruchową. do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi

PROW 2014-2020

loga PROW mgdk

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie.”

 

Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja pn : „Wielkanocne Smaki Naszym kulturalnym dziedzictwem”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Operacyjnego Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

W dniu 27 marca 2017 roku Miejsko-Gminny Dom Kultury w Otmuchowie podpisał umowę o dofinansowanie na operacje typu "Wielkanocne Smaki Naszym kulinarnym dziedzictwem” objętą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem a zakresie Zachowania dziedzictwa lokalnego: promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.


Miejsce realizacji:
województwo opolskie, powiat nyski, gmina Otmuchów, miejscowość: Otmuchów.


Opis operacji:
W ramach operacji pn.: "Wielkanocne Smaki Naszym kulinarnym dziedzictwem” celem było zorganizowanie cyklicznej imprezy wielkanocnej, która będzie promowała lokalną twórczość i produkty lokalne. Podczas imprezy odbył się konkurs, którego celem było wspieranie lokalnej tożsamości, popularyzowanie tradycyjnych potraw wielkanocnych, a także integracja społeczności miejsko – wiejskiej. Przedmiotem konkursu było przygotowanie i zaprezentowanie stoiska wielkanocnego , na którym musiały znaleźć się obowiązkowe elementy: dekoracje wielkanocne, tradycyjne potrawy oraz wielkanocne wypieki. Bardzo ważnym aspektem podczas konkursu była wymiana doświadczeń kulinarnych pomiędzy uczestnikami, pobudzenie ich kreatywności oraz popularyzacja tradycyjnych i innowacyjnych ozdób wielkanocnych. Uczestnicy konkursu czyli Koła Gospodyń Wiejskich byli zobowiązani przygotować kilka zdań na temat tradycji w przyrządzaniu potraw i przedstawić informacje na życzenie jury. Po zakończeniu konkursu Koła Gospodyń Wiejskich prezentowały przygotowane stoły i potrawy. Uczestnicy wydarzenia mogli degustować prezentowane potrawy. Impreza „ Wielkanocne Smaki Naszym kulinarnym dziedzictwem odbyła się na Zamku Biskupim w Otmuchowie w kwietniu 2018r.. Wstęp na wydarzenia był bezpłatny. Podczas imprezy wystąpiła Orkiestra Dęta „OTMUCHÓW” z MGDK w Otmuchowie. Do udziału w wydarzeniu zaproszono gości z terenu Powiatu Nyskiego.
Impreza będzie kontynuowana cyklicznie przez co najmniej 5 lat. Do zorganizowania konkursu zakupiono 27 stoisk promocyjnych, 27 kuchenek mikrofalowych.

Celem operacji jest zapewnienie atrakcyjnej oferty kulinarnej, poprawa lokalnego bogactwa oraz wypromowanie produktów lokalnych, których rozpoznawalność jest niska.

Basen

 
           

  

 

IT Informacja Turystyczna

 

Kontakt: 77 431 50 27 Miejsko-Gminny Dom Kultury

Adrian Dwornicki referent ds. turystyki Miejsko-Gminnego Domu Kultury 798-982-225

Dyrektor Miejsko-Gminnego Domu Kultury  Mirosław Budnik 604-059-226

Podkategorie

Zbliżające się Wydarzenia

Brak wydarzeń

W Galerii