Poniżej znajduje się konto techniczne, dotyczące obsługi finansowej Lata Kwiatów 2022.

Prosimy wszelkie wpłaty związane z wydarzeniem kierować na rachunek bankowy:

Nazwa firmy: Miejsko-Gminny Dom Kultury Otmuchów

Numer rachunku: 58 1600 1462 1842 4391 4000 0005

Numer IBAN: PL58 1600 1462 1842 4391 4000 0005