„Mini Słoneczka Otmuchowskie”

W zajęciach uczestniczą dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wykonywane piosenki połączone są z ruchem. Na zajęciach dzieci mają możliwość nauki śpiewu i gry na instrumentach jak: skrzypce, gitara, instrumenty klawiszowe.

Wyuczony repertuar prezentowany jest na imprezach Miejsko – Gminnego Domu Kultury w Otmuchowie oraz na innych okolicznościowych imprezach.

Grupę prowadzi Stanisław Wodnicki.

Zajęcia odbywają się we wtorki o godzinie 16:30 – 18:00.

Zapraszamy.

Zbliżające się Wydarzenia

Brak wydarzeń

W Galerii