INFORMUJEMY !!!

 

Miejsko-Gminny Dom Kultury w Otmuchowie
czynny
w poniedziałki
od 8.00 do 16.00
od wtorku do piątku
7.00 - 16.00Biblioteka Publiczna w Otmuchowie
czynna
poniedziałek-wtorek, czwartek-piątek
8.00 - 17.00
środa
8.00 - 16.00

Kontakt z instytucją możliwy w formie telefonicznej lub e-mailowej
Tel. 77 431 50 27 // mgdk@otmuchow.pl

 


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /mgdk/templates/mgdk/functions.php on line 194

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Miejsko – Gminny Dom Kultury. Biblioteka Publiczna w Otmuchowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.mgdk.otmuchow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej strony internetowej i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej 2010.01.22

Data ostatniej istotnej aktualizacji 2020.09.23

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r., o dostępności cyfrowej strony internetowej i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych:

 • Zawartość nie wyświetla się i nie działa tak samo w każdej orientacji ekranu (pionowej/poziomej);
 • Część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego;
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiatury. Większość rozwiązań technicznych strony jest oparta o schematy wykonane przed 2018 r., które mogą generować potencjalne problemy z dostępnością niektórych elementów strony.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono 2020-09-18. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemu z dostępnością prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mirosław Budnik Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Kontaktować się można także dzwoniąc pod numer tel. 774315027. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

INFORMACJA NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do Rzecznika Praw Obywatelskich : https://www.rpo.gov.pl/

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Miejsko – Gminny Dom Kultury. Biblioteka Publiczna w Otmuchowie, ul. Szkolna 2
48 – 385 Otmuchów  do obsługi użytkowników niepełnosprawnych i przystosowanie księgozbioru.

BUDYNEK

 • Budynek 3-kondygnacyjny z jednym wejściem od ul. Szkolnej 2
 • Miejsko – Gminny Dom Kultury. Biblioteka Publiczna w Otmuchowie mieści się na 1 piętrze budynku, do którego prowadzą schody
 • Wysokość regałów oraz duży odstęp pomiędzy regałami zapewniają swobodę przemieszczania się osoby niepełnosprawnej.
 • Na parterze budynku znajduje się toaleta.
 • Obsługą czytelników na wózkach inwalidzkich i niepełnosprawnych zajmuje się bibliotekarz, który przynosi potrzebne książki.
 • Przed budynkiem zamontowany jest dzwonek dla osób niepełnosprawnych.
 • Bezpośrednio przed wejściem budynku wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma windy.
 • W budynki nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

KSIĘGOZBIÓR

 • Biblioteka posiada zbiór audiobooków.
 • Biblioteka nie jest wyposażona w czytaki.

FILIE OTMUCHOWSKIEJ  BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ:

FILIA KAŁKÓW

48-364 Kałków

e-mil: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: 77 435 63 91

Godziny otwarcia

Poniedziałek – Piątek  8:00 – 16:00

Placówka umożliwia wjazd do budynku osobom niepełnosprawnym.

FILIA BUKÓW

48-385 Otmuchów

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: 77 435 63 91

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 13:00 – 16:00

Czwartek  8:00 – 13:00

FILIA MACIEJOWICE

483-85 Otmuchów

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: 77 431 50 27

Godziny otwarcia:

Środa 12:00 – 17:00

Piątek 15:00 – 17:00

W żadnej z placówek nie ma toalet z dostępem dla osób z niepełnosprawnością ruchową. do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi